Trắc nghiệm: FLO

Câu 1: Trong các hợp chất flo luôn có số oxi hoá âm vì flo là phi kim:

A. mạnh nhất

B. có bán kính nguyên tử nhỏ nhất

C. có độ âm điện lớn nhất

D. A, B, C đều đúng

Câu 2: Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen biến đổi theo quy luật:

A. tăng B. không thay đổi

C. giảm D. vừa tăng vừa giảm

Câu 3: HX ( X là halgen) có thể điều chế bằng phản ứng hoá học:

NaX + H2SO4 đặc -> HX + NaHSO4

NaX có thể là chất nào trong số các chất sau đây?

A. NaCl B. NaCl hoặc NaBr

C. NaBr hoặc NaI D. NaF hoặc NaCl

Câu 4: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thuỷ tinh?

A. HCl B. H2SO4 C. HF D. HNO3

Câu 5: Cho phản ứng: 2F2 + H2O -> 4HF + O2

Phản ứng trên cho biết:

A. flo chỉ có tính khử

B. flo chỉ có tính oxi hoá

C. flo vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử

D. flo không có tính oxi hoá, không có tính khử

Câu 6: Ion nào không bị oxi hoá bằng những chất hoá học?

A. Cl B. I C. F D. Br

Câu 7: Những cấu hình electron nguyên tử nào là của 2 nguyên tố đầu trong nhóm VIIA?

A. 1s2 2s1 và 1s2 2s2

B. 1s2 2s2 và 1s2 2s2 2p1

C. 1s2 2s2 2p5 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

D. 1s2 2s2 2p6 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Câu 8: Cho các muối: NaCl (1), NaBr (2), NaI (3), NaF (4). Muốn điều chế các hiđro halogen ta có thể dùng muối nào trong các muối trên cho tác dụng với H2SO4 đặc?

A. (1) và (2) B. (2) và (3)

C. (1) và (4) D. (4) và (3)

Câu 9: Dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt natri florua và natri clorua?

A. H2SO4 đặc B. dung dịch AgNO3

C. F2 D. Cl2

Câu 10: Khoáng vật nào sau đây có chứa flo?

A. cacnalit

B. xinvinit

C. pirit

D. criolit

Đáp án

1D

2A

3D

4C

5B

6C

7C

8C

9B

10D

Advertisements
« »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: