Tính nhanh: khối lượng muối

Khối lượng muối = Khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dd HCl dư, sau phản ứng thu được 11,2 lit khí ( đktc) và dd X. Cô cạn dd X thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 71,0g

B. 91,0 g

C. 90,0 g

D. 55,5 g

Giải:

số mol H2 = 11,5/22,4 = 0,5 (mol)

2HCl H2

số mol HCl = số mol H2 *2 = 0,5*2 = 1 (mol)

=> số mol Cl = số mol HCl = 1 (mol)

Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng Cl

= 20 + 1*35,5 = 55,5 (gam)

Bài 2: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam so với ban đầu. Tính khối lượng muối trong dung dịch thu được?

giải

Khối lượng dd tăng = khối lượng kim loại – khối lượng H2

=> khối lượng H2 = khối lượng kim loại – khối lượng dd tăng

= 7,8 – 7 = 0,8 (gam)

Số mol H2 = 0,8/2 = 0,4(mol)

2HCl H2

Từ phương trình => số mol Cl = số mol HCl = số mol H2 *2

= 0,4*2 = 0,8 (mol)

Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng Cl

= 7,8 + 0,8*35,5 = 36,2 (gam)

Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M ( vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là:

A. 6,81g

B. 4,81 gam

C. 3,81 gam

D. 5,81 gam

Giải

Số mol H2SO4 = 0,5*0,1 = 0,05 (mol)

Fe2O3 Fe2(SO4)3

MgO MgSO4

ZnO ZnSO4

Ta thấy: số mol Oxi trong oxit = số mol SO4 = 0,05 (mol)

Khối lượng muối = kl oxit – kl O trong oxit + kl SO4

= 2,81 – 0,05*16 + 0,05*96 = 6,81 (gam)

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (đkc) và dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m?

A. 9,25 gam

B. 10,27 gam

C. 8,98 gam

D. 7,25 gam

Bài 5: hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe3O4, CuO, Al2O3 vào 300 ml axit H2SO­ 0,1M (vừa đủ) thu được 7,34 gam muối. Giá trị của m là:

A. 4,94 gam

B. 3,94 gam

C. 5,94 gam

D. 4,95 gam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: