Các phương pháp giải nhanh một số bài toán trong chương Halogen (tiếp theo)

Đây là các bài giải của kì trước:

Bài 1: Cho 17,7 gam hỗn hợp kẽm và magiê tác dụng hết với dung dịch axit HCl 0.1M thu được 0,6 gam khí và dung dịch X.

a) Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng?

2HCl -> H2

0,6(mol) 0,3 (mol)

Khối lượng muối khan = mhhKL + mCl = 17,7 + 0,6*35,5 = 39(gam)

nHCl = 0,6 (mol) => VddHCl = n/CM = 0,6/0,1 = 6(lit)

Bài 2: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy sinh ra V lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 86,6 gam muối khan. Tính V?

bai3.gif

Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Cu, Zn vào 400 ml dung dịch HCl 1M ( vừa đủ) thu được dung dịch A. Cho dần xút vào để thu được kết tủa tối đa, lọc kết tủa rồi nung ( không có không khí) đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m?

bai4.gif

Bài 4: cho 3,2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 1lit dung dịch HCl 0.1M. Khối lượng muối clorua tạo ra là bao nhiêu?

bai-lai.gif

Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm 1 muối cacbonat củ kim loại hoá trị I và 1 muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong axit HCl thì tạo thành 0,2 mol khí. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu đươc bao nhiêu gam muối khan?

bai6.gif

* Dựa vào sự bằng nhau của nguyên tử khối hoặc phân tử khối

Bài: Để tác dụng vừa đủ với 5,6 gam sắt cần dùng V ml dung dịch HCl. Nếu cũng dùng V ml dung dịch HCl trên thì khối lượng CaO cần lấy để tác dụng vừa đủ với với lượng axit trên là bao nhiêu?

bai-giai-1.gif

Tương tự các bạn hãy giải và gửi đáp án các bài sau:

Bài 1: Cho hỗn hợp CaO và KOH tác dụng dung dịch HCl thu được hỗn hợp 2 muối clorua có tỉ lệ mol 1:1. Tính % khối lượng của CaO và KOH trong hỗn hợp đầu?

Bài 2: Cho a gam hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,97 gam kết tủa. Tính a?

Bài 3: Để tác dụng vừa đủ với 3,6 gam hỗn hợp gồm CaS và FeO phải dùng hết bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,5M?

* Dựa vào mối quan hệ giữa chất đầu và chất cuối

VD: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thấy tạo ra 1,17 gam NaCl. Tính tổng số mol hỗn hợp NaBr và NaI có trong dung dịch ban đầu?

bai-giai-2.gif

Bạn thử áp dụng giải bài sau: Cho x gam hỗn hợp bột 3 kim loại là Al, Fe, Cu tác dụng với lượng vừa đủ V lit (đktc) khí clo được hỗn hợp muối clorua tương ứng. Cho hỗn hợp muối này tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thì được a gam kết tủa trắng.

Nếu cho V lit khí clo đó đi qua dung dịch KBr dư rồi tiếp tục dẫn sản phẩm qua dung dịch KI dư thì thấy tạo ra 25,4 gam I2. Tính a gam kết tủa trắng?

Advertisements

53 phản hồi

 1. cám ơn cô 🙂

 2. hihi, không có chi!
  mà e và các bạn thử giải những bài còn lại đi, cô sẽ giới thiệu tiếp một số bài nữa.

 3. bai 5 cai phuong trinh phan ung kho hiu qua co oi, tai sao Co3 + 2H ? 😀

 4. co oi em thac’ mac’ bai` so’ 5. Co co’ the^? giang? cho em hiu? duoc hok ah.?

 5. hihi, giống bạn Hson roi. thật ra phương trình viết dưới dạng này, gọi là phương trình ion. lớp 11, e mới học nên e o biết là đúng rồi.
  Cô viết như thế này nha:
  Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O
  người ta có thể chuyển về ion:
  2Na+ + (CO3)2- + 2H+ + 2Cl- -> 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O
  ( viết như trong bài giải ở trên nha)
  đối chiếu 2 vế thấy: 2Na+, 2Cl- giống nhau ở 2 vế tức Na+ , Cl- sau phản ứng vẫn không thay đổi. vậy Na+, Cl- không tham gia phản ứng mà: chỉ có (CO3)2- td H+ chuyển thành chất mới là CO2 và H2O. nên người ta viết:
  (CO3)2- + 2H+ -> CO2 + H2O
  E hiểu được không nhỉ!
  Tương tự: các muối cacbonat tác dụng axit thì bản chất là (CO3)2- td với H+ tạo CO2 và H2O
  Nên dù cho 2 muối cacbonat khác nhau, người ta vẫn có thể viết 1 pư như trên.

 6. theo de bai 5 co noi 2 muoi KL 1 muoi HT1 1 muoi HT2, minh sai KL nao thich hop la duoc ha co? . Em moi lop 10 😀

 7. e o viết dấu, cô o hiểu đoạn e nói ” minh sai KL nao thich hop la duoc???” hihi, e viết có dấu đi!
  chọn bảng mã Unicode là viết đuợc mà!

 8. là bài 5 nó ko nói là sử dụng Kim loại nào, mình sử dụng kim loại nào thích hợp cũng được hả cô?

 9. cứ muối cacbonat của bất kì kim loại nào khi td axit thì bản chất đều là (CO3)2- + 2H+ -> CO2 + H2O
  Còn như e nói là không chính xác nha, không cho kim loại nào thì không thể sử dụng kim loai nào cũng được.
  Với yêu cầu tính của bài này, thì không cần biết kim loại đề cho là kim loại gì, vì chúng ta không cần sử dụng tới dữ liệu này.

 10. ah` em hiu? roi`, em cam’ on co^ nhiu` tai vi` em moi’ hoc lop’ 10 cho ne^n nhin` cai’ pt tre^n la. wa’ ne^n hok hiu?. Nho` co^ giang? em hiu? ro^i` , em cam’ on co^ nhiu`

 11. ah` co^ oi, co^ cho em hoi? bai` nay` : “Cho 10,8g kim loai. tan he^t’ trong dung dich. HCl thi` dung dich. thu duoc. chua’ 53,4g muo^i’, kim loai do’ la`”. Co^ co’ the^? giang? bai` nay` cho em hiu? duoc hok ah.?

 12. Để tìm tên kim loại thì phải tính cho đựoc M ( khối lượng nguyên tử) của kim loại;
  bài này nguời ta cũng không cho biết kim loại này hoá trị mấy => e biện luận: n là hóa trị kim loại thì n=1, 2 hoặc 3.

  Gọi M là kim loại cần tìm, n là hoá trị của M

  2 M + 2nHCl -> 2MCln + nH2
  Ta thấy: số mol của M = số mol muối MCln
  => 10,8/M = 53,4/(M+35,5n)
  => M=9n
  n là hoá trị của kim loại => n=1,2 hoặc 3
  e kẻ bảng biện luận => nghiệm là n=3, M=27
  Vậy kim loại cần tìm là Al ( nhôm)
  ah, Hang hoc o Marie curie ha?

 13. da. em hoc. o? Marie Curie chung lop’ voi’ ban. HSon lun do’ co. Bai` nay` kho’ wa’ co oi, vay. bat’ cu’ khi nao` ra bai` dang. nay` minh` phai? bien. luan. vay. ha? co

 14. Đúng rồi, nếu cho kim loại mà khong cho hoá trị mấy thì mình biện luận thôi. Cũng không khó đâu, mình làm tương tự như thế này: tìm quan hệ giữa M ( KL nguyên tử) và hoá trị -> biện luận: hoá trị là 1,2, 3.

 15. da. em cam’ on co^. ah` co^ oi ho^i` chiu` ho^m qua em lam` kt ta^p. trung trong truong`, de^` cho bai` toan’ to^ng? hop. nhu* va^y. : Cho 1,1 gam ho^n~ ho*p. 2 kim loai. sat’ va` nho^m tac’ dung. he^t’ vo*i’ dung dich. HCl thu duoc. 0,896 lit’ khi'(dkc) va` dung dich. X
  a) Tinh’ kho^i’ luong. tung` kim loai. co’ trong ho^n~ ho*p. ban da^u`
  b) Tinh’ the^? tich’ dung dich axit HCl 0,2M dung` du? de^? hoa` tan hoan` toan` ho^n~ ho*p. 2 kim loai. tre^n
  c) Cho dung dich. AgNO3 du* vao` dung dich. X. Tinh’ kho^i’ luong. ke^t’ tua? thu duoc.
  Em giai? bai` nay` nhu* sau co^ coi dum` em xem em da~ giai? dung’ chu*a co^. Tai. vi` em lam` xong ma` hok chac’ chan’ cho lam’
  Dat. nAl = x , nFe = y
  Al + 3HCl –> AlCl3 + 3/2 H2
  x 3x 3/2x
  Fe + 2HCl –> FeCl2 + H2
  y 2y y
  a. nH2 = V/22,4 = 0,896/22,4 = 0,04
  ==> 3/2x + y = 0,04 (1)
  Ta co’ : kho^i’ luong. ho^n~ hop. la` 1,1g
  ==> 27x + 56y = 1,1 (2)
  Tu` (1) va` (2) ta co’ he^. pt
  3/2x + y =0,04
  27x + 56y= 1,1
  ==> x= 0,02–> mAl = 0,02 . 27 = 0,54 (g)
  y= 0,01–> mFe = 0,01 . 56 = 0,56 (g)
  b. nHCl = 3x + 2y
  = 3. 0,02 + 2. 0,01
  = 0,06 + 0,02
  = 0,08 ( mol)
  V HCl = n/ Cm = 0,08/0,2 = 0,4 (lit)
  c. dung dich. X la` FeCl2
  FeCl2 + 2AgNO3 –> Fe(NO3)2 + 2AgCl
  0,01 0,02
  mAgCl = n. M = 0,02. 143,5= 2,87 (g)
  Em cam’ on co^ nhiu` ^^

 16. E giải câu a và b đúng rồi!
  Nhưng câu c thì phải xem lại nha! Dung dịch X gồm FeCl2 và AlCl3 chứ! sao lại chỉ có FeCl2???

 17. z.a. em cam’ on co^ mah` co^ o*i ne^u’ em chi? tinh’ co’ FeCl2 va^y. tho^i co’ duoc. tinh’ die^m? hok va^y. co^ ??

 18. hihi, còn tuỳ thang điểm của trường e nữa!

 19. cô ơi chỉ em bài này:
  khối lượng tinh thể CuSO4 ngậm nước (CuSO4.5H2O) cẩn lấy để pha được 250 ml dung dịch CuSO4 0,15 M là bao nhiêu ?

 20. cho luồng khí H2 có dư đi qua ống sứ có chứa hh A gồm MgO và CuO nung nóng.sau khi phản ứng hoàn toàn,thấy khối lượng giảm 3,2 (g).Tính khối lượng mỗi chất trong hh A ?

 21. khối lượng tinh thể CuSO4 ngậm nước (CuSO4.5H2O) cẩn lấy để pha được 250 ml dung dịch CuSO4 0,15 M là bao nhiêu ?
  Giải
  CuSO4.5H2O -> CuSO4
  Số mol CuSO4 = 0,25*0.15 = 0.0375 (mol)
  => Số mol CuSO4.5H2O = 0,0375 (mol)
  Khối lượng của CuSO4.5H2O = 0,0375 * (160+5*18) = 9,375 (g)

 22. cho luồng khí H2 có dư đi qua ống sứ có chứa hh A gồm MgO và CuO nung nóng.sau khi phản ứng hoàn toàn,thấy khối lượng giảm 3,2 (g).Tính khối lượng mỗi chất trong hh A ?
  hihi, bài này ngôi sao tinh mơ kiểm tra lại giùm cô xem: đề có thiếu dữ kiện gì o?

 23. dạ em nhầm !!!
  em viết thiếu : hh A có chứa 20 (g) MgO và CuO

 24. H2 + CuO -> Cu + H2O
  H2 + MgO -> không pư
  Kl giảm = khối lượng oxi trong CuO
  => số mol oxi trong CuO = số mol CuO = 3.2/16=0.2 (mol)
  => m_CuO = 0.2*80 =16 (g)
  => m_MgO = 20-16=4 (g)

 25. em cứ tưởng MgO tác dụng được với H2 nên giải mà ko ra, giờ em đã hiểu.Cô cho em hỏi thêm :
  có pứ Cu+HNO3+HCl –> ko cô ??

 26. Cu + HNO3 ->
  Cu + NaNO3 + HCl ->
  chứ cô chưa thấy phản ứng nào vừa có HNO3 vừa có HCl!

 27. cô xem thử bài này em giải đúng ko:
  dd Ca(OH)2 0,1 M trung hòa vừa đủ dd HNO3 0,05M.Tính nồng độ mol/lít của dd muối sau pứ trung hòa (coi thể tích dd ko đổi khi trộn chung nhau)
  Giải:
  Ca(OH)2 + 2HNO3 –> Ca(NO3)2 + 2H2O
  0,1*V -> 0,1*V
  n OH- =0,1*2* V
  n H+ = 0,05* V’
  do nOH-= n H+ => 0,2*V = 0,05 *V’
  => V’ = 4 V mà nồng độ mol/l của muối sau pứ = 0,1*V / V+ V’ = 0,1*V/ 5*V = 0,02M

 28. n Ca(OH)2 = 0,1 * V => n Ca(NO3)2= 01* V

 29. em muốn hỏi cô thêm 2 bài nhỏ nữa :
  1) thể tích nước cần thêm vào dd HNO3 tỉ khối 1,35 để thu được 3,5 lít ddHNO3 tỉ khối 1,11 ?
  2) từ dd HCl 40% có khối lượng riêng 1,198 g/ml muốn pha thành dd HCl 2M thì phải pha loãng bao nhiêu lần ?

 30. cô ơi xem dùm em với

 31. co cho em hoi theo em van co phan ung (Cu+HNO3+HCl) ma vi hon hop HNO3dac va HCldac la nuoc cuong toan co the de dang hoa tan Cu

 32. co phan vinh oi co cho em dia chi meo cua co duoc khong

 33. Cô xin lỗi các bạn vì đã nhầm.
  Ý kiến của ban Thuan đã đúng rồi đấy!
  3Cu + 2HNO3 + 6HCl -> 3CuCl2 + 2NO + 4H2O
  Còn điạ chỉ email, thì chắc tuần sau, cô sẽ gửi email cho các bạn vì có việc cần các bạn giúp! Cảm ơn các bạn trước nhé.

 34. 1) thể tích nước cần thêm vào dd HNO3 tỉ khối 1,35 để thu được 3,5 lít ddHNO3 tỉ khối 1,11 ?

  Gọi thể tích nước là V (ml), thể tích dd HNO3 ban đầu là V1 (ml)
  Ta có: V + V1 =3.5*1000 (1)
  m_H2O = V (g)
  m_H2O + m_dd HNO3 đầu = m_dd HNO3 sau
  => V + V1*1.35 = 3.5*1000*1.11 (2)
  Giải hệ pt gồm (1) và (2), suy ra: V=2400 (ml)

  2) từ dd HCl 40% có khối lượng riêng 1,198 g/ml muốn pha thành dd HCl 2M thì phải pha loãng bao nhiêu lần ?
  Gọi thể tích dd HCl ban đầu là V1(lit); thể tích dd HCl sau là V2 (lit)
  Ta có: m_HCl ban đầu = m_HCl sau
  => V1*1000*1.198*40/100 = V2*2*36.5
  => V2/V1 = (1000*1.198*40)/(2*36.5*100) = 6.564
  Các e xem có cách nào giải nhanh hơn không?

 35. co oi lam on cho em hoi hop kim cua dong va thiec ra mau gi vay co

 36. hihi, e đang học lớp mấy? sao lại quan tâm vấn đề hợp kim vậy? e phải chờ cô rảnh, check lại đã; chứ nói thật với e là cô cũng o nhớ được đâu.

 37. co cho em hoi lam sao phan biet chat nao tac dung voi khi Clo chat nao khong

 38. thì theo tính chat hoá học cua clo: td được kim loại ( trừ Au, Pt), td phi kim ( trừ O2, N2), td nước, td dd kiềm, td một số hợp chất có tính khử ( vì clo thể hiện tính oxi hoá)

 39. cho em hoi cac chat nao thi khong tac dung voi nuoc cuong toan

  iu

 40. thuan oi, e muon xem mau hop kim cua dong voi thiec thi vao trang web nay nha:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze

 41. troi co dua em vao web do toan tieng anh thoi em xin chao thua ma co oi hop kim do co phai mau vang khong co . hi

 42. hi, nuớc cường toan có tính oxi hoá mạnh thì có khả năng td với các chất có tính khử như kim loại, một số hợp chất của sắt (II),…
  còn màu của hợp kim giữa đồng và thiếc thì trong trang web cô cho e có hình mà; hợp kim của đồng và thiếc thường được dùng để đúc trống, đúc chuông, súng đại bác, tượng,… màu không phải giống vàng đâu mà là màu đỏ đậm hơn màu đồng, e xem hình trong trang web đi.

 43. em cam on co

 44. co oi lam on cho em hoi tai sao selen chieu sang dan dien tot con trong bong toi kem dan dien vay co

 45. co oi het cho em truong hop CO2 + KOH ra gi co

 46. Thuan oi, selen có tính bán dẫn -> selen chieu sang dan dien tot con trong bong toi kem dan dien. Do khi đun nóng Se chuyển sang dạng tinh thể bền ( Selen xám- kim loại có màu xám) , liên kết giữa các nguyên tử selen trong tinh thể lúc này giống như liên kết kim loại trong tinh thể kim loại nên tương tự kim loại, nó có tính dẫn điện.

 47. Tú,
  CO2 +KOH -> KHCO3
  CO2 + 2KOH -> K2CO3 + H2O
  tuỳ vào tỉ lệ mol giữa KOH và CO2 mà ra sp KHCO3 hay K2CO3 hay đồng thời 2 muối KHCO3, và K2CO3

 48. cô ơi, pp bảo toàn năng lượng em thấy khó hiểu quá,
  chẳng hạn A + B -> C + D +-Q gì đó, làm sao có thể biết khi tăng nhiệt độ, áp suất, … chuyển dịch thoeo chiều nào, mấy cái lý thuyết em thấy rất khó hiểu, em cứ nhầm mãi phần này, nhờ cô chỉ giúp.

 49. Thao Trang học lớp mấy, chuong trinh lop 10 phải cuói kì 2 mơi được học phần này mà! sao e đuợc học nhanh vậy?
  *Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng: khi thay đổi các điều kiện: nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều chống lại sự thay đổi đó.
  – Khi tăng nồng độ của một chất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của chất đó; ngược lại khi giảm nồng độ của một chất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ của chất đó
  Ví dụ: N2 + 3H2 2NH3
  khi tăng nồng độ N2 hoặc H2 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ N2 hoặc H2 tức theo chiều thuận (chiều N2 và H2 pư với nhau – làm nồng độ N2 và H2 giảm – tạo ra NH3)
  Khi tăng nồng độ NH3 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ NH3 tức theo chiều nghịch ( chiều NH3 phân huỷ – làm nồng dộ NH3 giảm- tạo ra N2 và H2)

  – Khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số phân tử khí; ngược lại giảm áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng số phân tử khí
  VD: CaCO3 CaO + CO2
  ở đây nói đến áp suất thì chỉ quan tâm đến khí, vì khí ảnh huởng đến áp suất của hệ ; chỉ có 1 khí CO2; vậy vế 1 không có khí; vế 2 có 1 phân tử khí CO2.
  Khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số phân tử khí tức chiều nghịch ( từ vế 2 có 1 phân tử khí sang vế 1 không có phân tử khí)
  Khi giảm áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng số phân tử khí tức chiều thuận ( từ vế 1 không có khí sang vế 2 có 1 phân tử khí)

  – KHi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt; khi giảm nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều toả nhiệt.

 50. còn khi pha loãng dd thì cân băng sao vậy cô ?

 51. khi pha loãng thì còn tuỳ vào phương trình pư, xem tích nồng độ của các chất ở vế (1) hay vế (2) của pt giảm nhiều hơn; rồi mới xét sự chuyển dịch cb.
  E có thể tính tốc độ pư thuận và tôc độ pư nghịch theo nồng độ; rồi so sánh xem cái nào lớn hơn thì cân bằng chuyển dịch theo chiều đó.

 52. CÔ ƠI CÔ CÓ GIẢI NHẦM BÀI 4 KO ??
  EM GIẢI RA LÀ 5,95 g

 53. Em đúng rồi, cô tính nhầm đó. hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: