Ozon và hiđro peoxit

Câu 1: Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon:

A. oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau

B. oxi và ozon đều có số proton và notron giống nhau trong phân tử

C. oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi

D. cả oxi và ozon đều phản ứng được với các chất như Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường

Câu 2: Trong phản ứng với chất nào, H2O2 thể hiện là chất oxi hoá?

A. dung dịch KMnO4

B. dung dịch H2SO3

C. MnO2

D. O3

Câu 3: Cho phản ứng:

2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O

Hệ số tỉ lượng đúng ứng với chất oxi hoá và chất khử là:

A. 5 và 3

B. 5 và 2

C. 2 và 5

D. 3 và 5

Câu 4: Cho phản ứng: H2O2 + KI I2 + KOH

Vai trò của từng chất tham gia phản ứng là gì?

A. KI là chất oxi hoá, H2O2 là chất khử

B. KI là chất khử, H2O2 là chất oxi hoá

C. H2O2 là chất bị oxi hoá, KI là chất bị khử

D. H2O2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

Câu 5: Trong phản ứng hoá học:

Ag2O + H2O2 Ag + H2O + O2

Các chất tham gia phản ứng có vai trò là gì?

A. H2O2 là chất oxi hoá, Ag2O là chất khử

B. H2O2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

C. Ag2O là chất bị khử,H2O2 là chất bị oxi hoá

D. Ag2O là chất bị oxi hoá, H2O2 là chất bị khử

Câu 6: Trong phản ứng nào sau đây H2O2 đóng vai trò chất khử?

A. H2O2 + KI I2 + KOH

B. H2O2 + KCrO2 + KOH K2CrO4 + H2O

C. H2O2 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O

D. H2O2 + Cl2 O2 + HCl

Câu 7: Trong số các chất sau, chất nào có thể tác dụng với dung dịch KI tạo I2?

A. HF và HCl

B. Na2SO4 và H2S

C. O3 và HF

D. O3 và Cl2

Câu 8: Sự hình thành lớp ozon trên tầng bình lưu của khí quyển là do:

A. tia tử ngoại của mặt trời chuyển hoá các phân tử O2

B. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển

C. Sự oxi hoá một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất

D. cả A và B đều đúng

Câu 9: Tính chất của H2O2 được diễn tả đúng nhất là:

A. H2O2 chỉ có tính oxi hoá

B. H2O2 chỉ có tính khử

C. H2O2 không có tính oxi hoá, không có tính khử

D. H2O2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

Câu 10: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. O3

B. H2SO4

C. H2S

D. H2O2

Đáp án:
1C 2B 3C 4B 5C
6D 7D 8D 9D 10D

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: