LƯU HUỲNH – HIĐRO SUNFUA

Câu 1: Phản ứng nào không dùng để điều chế khí hiđro sunfua?

A. S + H2

B. FeS + HCl

C. FeS + HNO3

D. Na2S + H2SO4 loãng

Câu 2: Tìm phản ứng sai:

A. 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O

B. 2H2S + O2 2S + 2H2O

C. H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl

D. 2S + H2SO4­ H2S + 2SO2

Câu 3: Sục H2S vào dung dịch nào sẽ không tạo thành kết tủa?

A. Ca(OH)2

B. CuSO4

C. AgNO3

D. Pb(NO3)2

Câu 4: Khí H2S không tác dụng với chất nào sau đây?

A. dung dịch CuCl2

B. khí Cl2

C. dung dịch KOH

D. dung dịch FeCl2

Câu 5: Ở trạng thái kích thích cao nhất, nguyên tử lưu huỳnh có thể có tối đa bao nhiêu electron độc thân?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 6: Hạt vi mô nào dưới đây có cấu hình electron giống Ar ( Z=18)?

A. O2-

B. S

C. Te

D. S2-

Câu 7: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức cao nhất?

A. H2S + 4Cl2 + H2O 8HCl + H2SO4

B. H2S + CuCl2 CuS↓ + 2HCl

C. H2S + Br2 S + 2HBr

D. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O

Câu 8: Cho phản ứng hoá học:

H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl

Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?

A. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hoá

C. Cl2 là chất oxi hoá, H2O là chất khử

D. Cl2 là chất bị khử, H2S là chất bị oxi hoá

Câu 9: Câu nào sau đây là không đúng?

A. Lưu huỳnh là chất rắn màu vàng

B. Lưu huỳnh không tan trong nước

C. lưu huỳnh dẫn điện, dẫn nhiệt kém

D. lưu huỳnh không tan trong các dung môi hữu cơ

Câu 10: Phát biểu nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của lưu huỳnh?

A. S vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử

B. Hg phản ứng với S ngay nhiệt độ thường

C. Ở nhịêt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hoá

D. Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hoá.

Câu 11: Lưu hùynh tác dụng với dung dịch kiềm nóng:

3S + 6KOH 2K2S + K2SO3 + 3H2O

Trong phản ứng này có tỉ lệ só nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá: số nguyên tử lưu huỳnh bị khử là:

A. 2:1

B. 1:2

C. 1:3

D. 2:3

Câu 12: Có thể dùng chất nào sau đây để làm khô khí H2S?

A. P2O5

B. H2SO4 đặc

C. CaO

D. cả 3 chất

Đáp án:

1C 2D 3A 4D 5D
6D 7A 8D 9D 10C
11B 12A

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: