Các bài toán chương oxi – Lưu huỳnh (tiếp theo)

III. Kim loại tác dụng với lưu huỳnh

Phản ứng giữa kim loại (M) và lưu huỳnh (S)

M + S -> muối sunfua

Phản ứng có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn

* Phản ứng hoàn toàn thì sau pư thu được :

– Muối sunfua ( Kim loại M hết, S hết)

– Hoặc muối sunfua, Kim loại (M) dư: khi cho hh các chất trên tác dụng với dung dịch axit sẽ cho hỗn hợp khí H2S và H2

– Hoặc muối sunfua, lưu huỳnh (S) dư: khi cho các chất trên tác dụng với dung dịch axit sẽ cho khí H2S và chất rắn (S) không tan.

* Nếu phản ứng không hoàn toàn thì sau pư thu được:

– Muối sunfua, S dư, M dư: khi hoà tan trong axit thì thu đuợc hỗn hợp 2 khí H2S và H2 và 1 chất rắn (S) không tan

Ví dụ:

1) Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp bột gồm sắt và lưu huỳnh. Đem hoà tan chất rắn sau phản ứng trong dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lit khí thoát ra. Nếu đem hết lượng khí này cho vào dung dịch Pb(NO3)2 dư thì còn lại 2,24 lit khí. Các thể tích đều đo ở đktc.Tính % khối lượng của sắt và lưu huỳnh trong hỗn hợp đầu và tính khối lượng kết tủa tạo thành trong dung dịch Pb(NO3)2?

Giải

131.gif

2) Cho sản phẩm tạo thành khi nung hỗn hợp 5,6 gam sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh vào 500 ml dung dịch HCl thì được 1 hỗn hợp khí bay ra và một dung dịch A ( hiệu suất phản ứng 100%).

a) Tính thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp khí tạo thành?

b) Để trung hoà HCl còn dư trong dung dịch A phải dùng 125 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl?

3) Cho 6,45 gam một hỗn hợp gồm lưu huỳnh và 1 kim loại M ( hoá trị 2) vào một bình kín không chứa Oxi. Nung bình cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Cho hỗn hợp B tác dụng với dung dịch HCl dư thu đựoc khí C và 1,6 gam chất rắn D không tan. Cho khí C đi từ từ qua 1 dung dịch Pb(CH3COO)2 có kết tủa cân nặng 11,95 g. Xác định kim loại M và tính khối lượng M và lưu huỳnh trong hỗn hợp ban đầu?

4) Một hỗn hợp X gồm bột lưu huỳnh và một kim loại M hoá trị 2 có khối lượng là 25,9 g. Cho X vào 1 bình kín không chứa không khí. Thực hiện phản ứng giữa M và S ( phản ứng hoàn toàn) thu được chất rắn A. khi cho A tác dụng với dung dịch HCl dư, A tan hết tạo ra hỗn hợp khí B có V=6,72 lit (đkc) và tỉ khối đối với Hiđro bằng 11,666. Xác định thành phần hỗn hợp khí B, tên kim loại M và khối lượng S và M trong hỗn hợp X?

5) Một hỗn hợp Y gồm Zn và lưu huỳnh; Cho M và S phản ứng hoàn toàn với nhau tạo ra chất rắn C. Khi cho C tác dụng với dung dịch HCl dư thì còn lại 1 chất rắn D không tan cân nặng 6 gam và thu được 4,48 lit khí E có tỉ khối của E đối với hiđro là 17. Tính khối lượng Y?

6) Một hỗn hợp Z gồm kẽm và lưu huỳnh; nung nóng hỗn hợp trong bình kín không có oxi thu được chất rắn F. Khi cho F tác dụng với dung dịch HCl dư để lại một chất rắn G không tan cân nặng 1,6 gam và tạo ra 8,96 lit hỗn hợp khí (đkc) có tỉ khối đối với hiđro bằng 17. Tính khối lượng hỗn hợp Z và hiệu suất phản ứng giữa M và S?

IV. Các oxit axit ( CO2, SO2) hoặc các đa axit ( H2S, H3PO4,…) tác dụng với dung dịch kiềm: NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

Cho SO2 tác dụng với dung dịch NaOH thì có thể xảy ra các phản ứng:

SO2 + NaOH -> NaHSO3 (1)

SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O (2)

so2-1.gif

Cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH thì có thể xảy ra các phản ứng:

CO2 + NaOH -> NaHCO3 (1)

CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O (2)

Lập tỉ lệ tương tự bảng trên

Cho H2S tác dụng với dung dịch NaOH thì có thể xảy ra các phản ứng:

H2S+ NaOH -> NaHS + H2O (1)

H2S+ 2NaOH -> Na2S +   2H2O (2)

Lập tỉ lệ tương tự bảng trên

Ví dụ:

Bài 1: Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng trong các trường hợp sau:

a) Dẫn 2,24 lit khí hiđrosunfua vào 300 ml dung dịch NaOH 1M

b) Dẫn 13,44 lit SO2 vào 200 ml dung dịch NaOH 2M

c) Dẫn 0,672 lit SO2 vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0.02 M

Giải

* Hướng dẫn:

Bước 1: Tính số mol H2S và số mol NaOH

Bước 2: Lập tỉ lệ: ti-le.gif

xác định sản phẩm và viết phương trình phản ứng

Bước 3: tiến hành tính số mol sản phẩm => khối lượng sản phẩm

a)

bt-1.gif

b)

bt-2.gif

c)

bt31.gif

bt-3-2.gif


Bài 2: Dẫn 12, 8 gam SO2 vào 50 ml dung dịch NaOH 25% ( d= 1,28 gam /ml). Muối nào được tạo thành? Tính C% của nó trong dung dịch thu được?

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lit H2S (đktc) rồi hoà tan tất cả sản phẩm sinh ra vào 80 ml dung dịch NaOH 25% ( d= 1,28 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch thu được?

Bài 4: Một hỗn hợp X gồm 2muối sunfit và hiđrosunfit của cùng một kim loại kiềm

– Cho 43,6 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Chất khí A sinh ra làm mất màu vừa đủ 400 ml dung dịch KMnO4 0,3M

2KMnO4 + 5SO2 +2 H2O ® 2MnSO4 + 2KHSO4 + H2SO4

– Mặt khác, 43,6 gam hỗn hợp X cũng tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Xác định tên kim loại kiềm? % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X?

b) Cho toàn bộ khí A sinh ra hấp thụ vào 500 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được?

c) Tính khối lượng dung dịch Ba(OH)2 6,84% tối thiểu dùng để hấp thu toàn bộ lượng khí A nói trên?

Bài 5: Dẫn V lit (đkc) khí CO2 qua dung dịch có chứa 0,1 mol Ca(OH)2 thu được 6 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được kết tủa nữa. Tính V?

Bài 6: Cho 16,8 lit khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Nếu cho một lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì thu đựoc lượng kết tủa bao nhiêu?

Bài 7: Dẫn V lit khí CO2 (đkc) hấp thụ vào dung dịch có chứa 0,5 mol Ca(OH)2 thấy có 25 gam kết tủa. Tính V?

Advertisements

14 phản hồi

 1. Chi Vinh oi em nghi ne^n ve ti le T theo duong ngang giong nhu mo^t truc so vay do se de nhin hon.

 2. hihi, cảm ơn Minh nha! V cũng nghĩ vậy nhưng sợ nhìn rối mắt. uh, để V thử bổ sung xem.

 3. Con bai toan giai mau co the lam nhanh
  nH2=nFe du = 0,1 mol
  Dung bao toan nguyen to: nH2S=nFeS=nFepu=nSpu=nS ban dau (Fe du) = 0,1 mol
  –>nFe bd = 0,2 mol–>mFe(bd)

 4. Con phan ly thuyet SO2 + NaOH em nghi rang neu cho SO2 vao NaOH bao gio cung tao ra muoi trung hoa truoc vi luc nay NaOH rat du, sau do neu SO2 suc tiep vao thi moi tao muoi axit. (tuong tu truong hop cho tu tu Na2CO3 vao HCl va nguoc lai do chi.) Chi Vinh nghi the nao thi reply cho em nhe!

 5. M nói đúng rồi! Khi cho từ từ SO2 vào dd NaOH thì đương nhiên tạo muối trung hoà trước rồi; đến khi SO2 dư thì muối trung hoà mới td với SO2 dư tạo muối axit;
  Ở đây, V không nói rõ: cho từ từ SO2 vào dd NaOH ; chỉ nói chung rằng cho SO2 td dd NaOH ( không nói thứ tự) và V xét thứ tự như vậy để dễ hiểu mà thôi, dễ áp dụng khi làm toán. nhưng nếu nói đến hiện tượng thì phải nói như M mới chính xác.
  Ở đây còn trường hợp SO2 td với dd Ca(OH)2 nữa, V chưa xét; chỉ muốn hs nắm được sơ đồ phía dưới và áp dụng làm thôi. đến lớp 11, sau khi học xong sự điện li thì mình có thể nói rõ hơn vấn đề này.
  M thấy thế nào?

 6. Vậy em thấy nên viết 2 phương trình SO2+NaOH–>NaHSO3 và SO2+2NaOH–>Na2SO3 + H2O chứ không nên viết tạo muối axit trước và tạo muối trung hòa sau hay ngược lại. Nếu viết như vậy đúng nhưVinh nói là sẽ làm rối. Nhưng chỉ nếu viết 1 trường hợp tạo muối axit trước rồi mới tạo muối trung hòa sẽ làm cho học sinh bối rối khi xét kĩ bản chất của vấn đề. Vinh thấy sao? Hồi âm cho e hen.
  Àh Vinh ơi cho em hỏi bài toán C+O2 trong bài oxi (SGK) giải thế nào. Trả lời gấp cho em nhé. Cám ơn chị Vinh.

 7. uh, thật ra cũng V cũng chỉ muốn hướng dẫn hs làm bài theo hướng như M nói.
  Bài C td O2 ( bài 5/sgk nâng cao trang 162) đúng o M?
  C + O2 -> CO2
  dư C thì
  CO2 + C -> 2 CO
  cộng 2 pt này thì ta được: 2C + O2 -> 2CO
  vậy có thể xét tương tự như bài toán trên:
  C + O2 -> CO2 (1)
  2C + O2 -> 2CO (2)
  bài toán này có 3 trường hợp
  *TH1: chỉ xảy ra pư (1):
  * TH2: xảy ra đồng thời 2 pư (1) và (2)
  *TH3: xảy ra pư (2)
  nên mình có thể giải bài này như sau:
  sau pư thu đuơc hh khí nên ta xét 2 trường hợp

  * TH1: chỉ xảy ra pư (1) tức hh khí gồm: CO2 và O2 dư
  gọi x là số mol CO2 trong 1 mol hh
  => 1-x là số mol O2 dư trong 1 mol hh
  ta có: 44x + 32(1-x) = 1,25*32
  => x= 2/3
  Vậy %(V) CO2 = 66,67%
  %(V)O2 dư = 33,33%
  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
  n_CaCO3 = n_CO2 = 0,06 (mol)
  => n_C = n_O2pư = n_CO2 = 0,06 (mol)
  => m= 0,06*12 = 0,72(g)
  trong hh khí thu đựoc thì: n_O2 dư = 1/2 n_CO2 = 0,03 (mol)
  V = (0,06 + 0,03)*22,4 = 2,016 (l)

  * TH2: xảy ra đồng thời pư (1) và (2), hh khí gồm: CO2 và CO
  gọi số mol CO2 trong 1 mol hh là y mol
  => (1-y) là số mol CO trong 1 mol hh
  Ta có: 44 y + 28(1-y) = 1,25*32
  => y = 0,75
  Vậy %(V) CO2 = 75%
  %(V) CO = 25%
  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
  n_CaCO3 = n_CO2 = 0,06 (mol)
  => n_CO = n_CO2 * 25/75 = 0,02 (mol)
  theo pt (1) và (2) => n_C = n_CO2 + n_CO = 0,08(mol)
  n_O2 = n_CO2 + n_CO/2 = 0,07 (mol)
  m_C = 0,08*12=0,96(g)
  V_O2 = 0,07*22,4 =1,568(l)

 8. cô ơi cho em hỏi một vài phương trìng nha cô
  ah cô cố gắn trả lời em ngay nha
  tại mai kiểm tra rồi
  C + O3 ?
  CH4 + O3 ?
  CO2 + Cl2 + H2O ?
  CuSO4.5H2O nung tạo ra ?
  H2O2 + H2SO3 ? Hay H2O2 + SO2 + H2O ?
  H2S + SO2 ?
  Cảm ơn cô.

 9. 3C +2O3 -> 3CO2
  3CH4 + 4O3 -> 3CO2 + 6H2O
  CO2 + Cl2 + H2O -> không pư
  CUSO4.5H2O nung ra CuSO4 + 5H2O
  H2O2 + HS2O3 -> H2SO4 + H2O
  H2S + SO2 ->S + H2O ( pt này mà hỏi ha? ăn đòn à)

 10. kè kè..e nhớ cô wé…hì…

 11. hì hì em hỏi cho chắc ấy mà
  cảm ơn cô nha
  mà cô ơi cho em xin lại công thức dổi tì C% ra CM nha cô
  em quên mất tiêu rồi

 12. hoa tan V lit SO2 vao` nuoc’ duoc dung dich x . cho nuoc brom vao dung dich x den khi xuat hien mau nuoc brom thi duoc dung dich y. Cho them dung dich Bacl2 vao y cho den du, loc va lam kho ket tua thi thu duoc 1,165g chat ran . ai giai giup em kai’

 13. Trả lời thuận:
  CM = C%*d*10/M
  Trả lời Linh:
  hihi, nhưng đề bài yêu cầu tính cái gì vậy e? Tính V?
  cho nước Br2 vào dd SO2 đến khi xuất hiện màu nứoc brom, có nghĩa là SO2 pư hết, Br2 dư.
  SO2 + Br2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4
  vậy dd Y gồm: H2SO4, HBr, Br2 dư
  cho BaCl2 dư vào dd Y:
  BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl
  kết tủa là BaSO4.
  từ khối lượng kết tủa, tính ra V SO2

 14. cô ơi đề cươngcô cho hình như có câu ko làm được.
  Cô giúp hộ em câu 88 ấy, hình như ko có kết quả.
  và cô ơi chỉ em phản ứng
  FeS2 + H2SO4đặcngóng ?
  em cảm ơn cô nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: