10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN TỐC ĐỘ PƯ – CÂN BẰNG HOÁ HỌC

1. Chọn phát biểu sai. Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

A. Nhiệt độ B. nồng độ các chất tham gia phản ứng

C. chất xúc tác D. người tiến hành phản ứng

2. Cho phản ứng: A +2B -> C + D với tốc độ phản ứng v = k[A]. [B]2. Nếu nhiệt độ không đổi, nồng độ chất chất A không đổi, nồng độ chất B tăng 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng:

A. 2 lần B. 4 lần C . 8 lần D. 12 lần

3. Cho phản ứng: A + B -> C +D (1). Cho biết ở 200C phản ứng (1) kết thúc sau 80 phút. Hỏi ở 500C thì phản ứng (1) kết thúc sau bao nhiêu phút, biết cứ nhiệt độ tăng 100C thì tốc độ phản ứng tăng 2 lần?

A. 10 phút B. 8 phút C. 5 phút D. 4 phút

4. Phản ứng hoà tan đá CaCO3 bằng dung dịch HCl có tốc độ lớn nhất trong thí nghiệm nào?

A. để cục đá vôi to và dùng dung dịch HCl 2M

B. nghiền nhỏ đá vôi và dùng dung dịch HCl 1M

C. Để cục đá vôi to và dùng dung dịch HCl 1M

D. nghiền nhỏ đá vôi và dùng dung dịch HCl 2M

5. Hãy chọn đinh nghĩa đúng về chất xúc tác:

A. chất xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu hao trong quá trình phản ứng

B. chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu hao trong quá trình phản ứng

C. chất xúc tác là chất làm cho nồng độ các chất phản ứng biến đổi nhanh

D. chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng bị tiêu tốn ít nhiều trong phản ứng

6. Cho phản ứng: A + 2B -> C +D. nồng độ ban đầu của A là 0,25M, sau 10 giây nồng độ của chất A còn lại 0,12M. Vậy tốc độ phản ứng trung bình của 10 giây đầu tiên là:

A. 0,012 M.s-1 B. 0,013 M.s-1

C. 0,0006 M.s-1 D. 0,04 M.s-1

7. Cho cân bằng:

Để phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận cần tăng:

A. nồng độ H2 hoặc Cl2 B. áp suất

C. nhiệt độ D. chất xúc tác

8. Cho hằng số cân bằng ở 6000C của phản ứng:

là KC =64. Nếu ban đầu có 1 mol H2 và 1 mol I2 thì lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng có bao nhiêu mol H2 và I2 đã tham gia phản ứng?

A. 0,5 mol B. 0,6 mol C. 0,8 mol D. 0,85 mol

9. Phản ứng sản xuất vôi:

biện pháp kĩ thuật tác động vào quá trình sản xuất để tăng hiệu suất phản ứng là:

A. giảm nhiệt độ

B. tăng áp suất

C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất

D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất

10. Xét phản ứng sau ở 8500C:

Nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là: [CO2 ]=0,2M ; [H2 ] = 0,5M ; [CO] = [H2O] =0,3M. Giá trị hằng số cân bằng K của phản ứng là:

A. 0,7 B. 0,9 C. 0,8 D. 1,0

ĐÁP ÁN

1D

2B

3A

4D

5B

6B

7A

8C

9C

10B

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: